Ore Getting

Ore Getting

Kegiatan gali dan muat ore ke Alat Angkut (Dump Truck).